شهر بلورد

Balvard City - Beautiful Tourism City - ایلات و عشایر

یكی از بزرگ ترین و معروف ترین ایل های شهرستان سیرجان از توابع كرمان است كه مردم آن در كوهستان چهار گنبد و روستاهای بلورد و كهن شهر سكونت دارند.

Template Design:Dima Group