شهر بلورد

Balvard City - Beautiful Tourism City - روستاهای بلورد

جمعیت: 193 نفر

جمعیت: 63 نفر

جمعیت: 573 نفر

باش ابدان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۲ نفر (۲۰خانوار) بوده‌است.

عیش‌آباد (سیرجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱ نفر (۴خانوار) بوده‌است.

روستایی در نزدیکی روستای کهن سیاه بلورد

روستایی زیبا که باغ سنگی در آن قرار دارد

زمزرج، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۲ نفر (۲۷خانوار) بوده‌است. 

روستایی در 5 کیلومتری سیرجان در مسیر چهارگنبد که آب و هوای خوبی دارد و رودخانه های فصلی در آن جریان دارد. محمدآباد تزرج، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۳ نفر (۲۹خانوار) بوده‌است.

دهستان چهارگنبد نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان سیرجان، استان کرمان در ایران است. منطقه چهار گنبد در ضلع شرقی سیرجان ودر محدوده‌ای در بین شهرهای سیرجان و بافت و بردسیر واقع گردیده است مردم این منطقه اعتقاد دارند که وجه تسمیه چهارگنبد به این جهت است که دارای چهار زیارتگاه می‌باشد. و شاید بخاطر کوهستانی بودن منطقه به ان چهار گنبد اطلاق گردیده است.این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی با زمستانهای پر برف و تابستان‌های خنک یکی از مناطق ییلاقی خوش اب هوای سیرجان محسوب می‌گردد. بیشتر مردم این منطقه به کشاورزی ودامداری اشتغال دارند همچنین این منطقه دارای ۶۷ پارچه ابادی میباشدکه از روستاهای مهم ان که در سابق نیز پر رونق بوده‌اند می‌توان به روستای تکیه که ارامگاه یکی از نوادگان امام جعفر صادق در آنجا می‌باشد و روستاهای تخت گنبد، مردوو، گرازی، بن گرمو ، قندی ،گنبد کنار ، کرپوییه، گلناباد، شاه اباد، سرسنگوییه و شریک آباد اشاره کرد منطقه چهار گنبد موطن اصلی ایل بچاقچی که از ایلات مهم استان کرمان و در سده اخیر در تاریخ کرمان اثر گذار بوده می‌باشد.

Template Design:Dima Group